Fjernvarme - logo   S1 - S4 temperaturer - Varmekreds   


Temperaturer er en nem oversigt til at vise (og kun vise) de 4 forskellige sæt temperaturer (S1 - S4) der nok er de væsentligste i den daglige brug af Danfoss ECL 110 til styring af temperaturer etc. i den aktuelle Termix unit.

De 4 sæt temperaturer er:


Brug   

Der navigeres i funktionaliteten på følgende måde:

 1. Hold knæk-pilen inde i ca. 2 sekunder.
  Der kommer lys i skærmen og der skiftes til S1.
 2. Tryk ned-pil 1 gang for sekventiel visning af hver af de 4 menupunkter S1 - S4.
  Naviger ned og op med pil-ned og pil-op.
 3. Tryk knæk-pilen 1-4 gange indtil aktiv arbejdsskærm vises for at afslutte.
  Visning af temperaturmenuen afsluttes. Kan gøres nårsomhelst i sekvensen.

S1 - Udetemperatur   

Udetemperatur målt med ESMT-føleren. Styres i menu 5000.

 • S1 - Aktuel
  Den aktuelt målte udetempetatur.
 • S1 - Akk
  Den gennemsnitlige udetemperatur over de sidste ca. 18 timer. Bruges til automatisk styring af genstart af rumopvarmning efter frakobling baseret på høj udetemperatur.

Når den gennemsnitlige udetemperatur (S1 - Akk) er højere end den ønskede rumtemperatur (S2 - Ønsket) afbrydes rumopvarmningen.

Se Menupunktet Produkt | Danfoss temperaturføler.

S2 - Rumtemperatur   Stuetemperatur

Den rumtemperatur / stuetemperatur Termixen skal arbejde ud fra.

 • S2 - Aktuel
  Den aktuelt målte rumtempetatur. Vil vise en streg, når der ikke er installeret rumfølere.
 • S2 - Ønsket
  Indstilling så man får en behagelig stuetemperatur. Styres med menu 3000.

Når der ikke anvendes rumføler styres Stuetemperaturen fra "Temperatur" på Startskærmen. (Se Daglig Brug).

S3 - Fremløbstemperatur   

Temperaturen på det vand der forlader Varmeveksleren på vej ud i varmekredsen til opvarmning af boligen.

Forskellen mellem S3-Aktuel og S4-Aktuel viser den afkøling der sker i radiatorerne (incl. rørene).

 • S3 - Aktuel
  Den aktuelle tempetatur på fremløbet.
 • S3 - Ønsket
  Den ønskede temperatur på fremløbet. Styres med menu 2000.

Opvarmningen af boligen stoppes mens S3 - Aktuel er højere end S3 - Ønsket.

Fremløbstemperaturen fremkommer ved beregninger via Varmekurven baseret på sammenhold mellem målt udetemperatur og ønsket stuetemperatur (indstilling af varmeføler eller (når føler ikke installeret) Temperatur vist på startskærmen (se Daglig brug).

Opgaven for beregningerne består i, at vandet, der sendes ud i boligen, har den lavest mulige temperatur. Den skal dog være høj nok til at sikre stuetemperatur. Den lave fremløbstemperatur tjener til at mindske varmetabet i boligens rørsystem.

Fremløbstemperaturen er meget følsom (både op og ned) overfor ændringer i ønsket stuetemperatur.

S4 - Returtemperatur   

Temperatur på det vand der fra varmekredsen returneres til til varmeveksleren for genopvarmning.

 • S4 - Aktuel
  Den aktuelle tempetatur på returløbet.
 • S4 - Begr.
  Den maksimale temperatur returløbet er begrænset til at måtte have. Styres med menu 4000.

Når de to temperaturer er (næsten) ens eller den aktuelle lavest, er returstyringen som udgangspunkt opsat rigtigt.