Fjernvarme - logo   Optimering   "Blandede blocher"


Menuen indeholder forskellige parametre til optimering af udnyttelse af udtrækket af primær varme - bl.a. baseret på styring via udetemperatur.

Menuen består af linierne 5011, 5012, 5013, 5014, 5020, 5021, 5081 og 5179.

Brug af menuen   

Menuen bruges således:

 1. Tryk ned-pilen et par sekunder indtil der står 1000 i skærmens øverste venstre hjørne.
 2. Tryk flere gange på ned-pilen indtil der står 5000 i skærmens øverste venstre hjørne. (Op-pilen hvis du er kommet for langt).
 3. Tryk på knæk-pilen
 4. 5011 og tilhørende data vises.
 5. Skift ned og op mellem menuens linier med ned-pil og op-pil.
 6. Foretag eventuelle rettelser undervejs med plus- og minus-tasterne indtil den ønskede værdi vises.
 7. Forlad menuen nårsomhelst ved at trykke på knæk-pilen et par sekunder. Der skiftes tilbage til startskærmen. (Både ønskede og uønskede rettelser gemmes).

5011   Reduktion

Fabriksindstilling: -15 °C.

Undergrænse for udetemperaturens påvirkning af varmekurven.

 • OFF Funktionaliteten er frakoblet.
 • -29 ... 10°C - Udetemperaturen har ingen indflydelse på varmekurven (2000), når den er lavere en den anførte temperatur.

5012   Boost

Fabriksindstilling: OFF.

Fremløbstemperaturern hæves midlertidigt. Forkorter opvarmningsperioden f.eks. efter udkobling og kommer hurtigere op i temperatur efter lav temp. Se også 5013, 5014 og 5179.

 • OFF - Funktionaliteten er frakoblet.
 • 1 ... 99% - Den procentdel fremløbstemperaturen skal hæves med indtil normale forhold er genetableret.

5013   Rampe

Fabriksindstilling: OFF.

Glidende forøgelse af fremløbstemperatur efter feks. reduceret drift.

 • OFF - Funktionaliteten er frakoblet.
 • 1 ... 99m - Det antal minutter fremløbstemperaturen glidende skal hæves over - især efter periode med udkobling eller reduceret drift.

5014   Optimerring

Fabriksindstilling: OFF.

Optimering for bygningens holde-på-varmen kvalitet.

Optimering kan kun bruges, når visse tekniske forhold på ECL er opfyldt (se manual).

En to-cifret kode, der for den aktuelle bygning kombinerer identer for hhv. varmeakkumulation og dimensioneringen af varmesystemet i den .

Det synes umiddelbart klogere at bibeholde OFF frem for at lade en fagmand komme galt afsted med at opsætte kode.

 • OFF - Funktionaliteten er frakoblet
 • 10 ... 59 - Sammensat kode (se nedenfor) for optimering.
  Venstre ciffer:
  Venstre cifferBygningens varmeakkumulation *)Anlægstype
  1LetRadiator
  2MiddelRadiator
  3TungRadiator
  4MiddelGulvvarme
  5TungGulvvarme
  Højre ciffer:
  Højre cifferDimensionerende temperatur **)Kapacitet ***)
  0-50 °Chøj
  1-45 °C*
  5-25 °Cnormal
  9-5 °Clav

  *) Bygninens evne til at holde på varmen.

  **) Den laveste udetemperatur hvorved anlægget kan bevare den beregnede rumtemperatur. (Fastlægges normalt af installatøren af anlægget).

  ***) ????

5020   Baseret på

Fabriksindstilling: UDE.

Styring af om varmeanlægget skal styres af:

 • RUM Rumtemperatur - når denne bruges. Herved frakobles fordelen / ulempen ved at lade varmeanlægget blive styret af udetemperatur. (Se menu 3000).
 • UDE Udetemperatur - når rumtemperatur ikke måles. (Se menu 3000).

5021   Totalstop

Fabriksindstilling: OFF.

Ved MODE Reducer. Styring af om anlæggets skal sænkes til "Stand by" ved Reducer Mode.

 • ON - Anlægget sænkes til "Stand by" (linie 7093)
 • OFF - Ingen sænkning

5081   S1 T Filter

Fabriksindstilling: 100.

"Dæmper den målte udetemperatur på grundlag af den indstillede faktor."

 • 1 ... 200 - Dæmpningsgrad for udetemperatur

5179   Udkobling

Fabriksindstilling: 18 °C.

Udkobling af varmeanlægget når udetemperaturen overstiger anført temperatur. "Sommerlukning" i døgnets varme timer. Ved at sætte temperaturen tilstrækkeligt lavt lukkes hele døgnet, og ved at sætte den tilstrækkeligt højt lukkes slet ikke. Varmt brugsvand fortsætter uændret.

 • OFF - Funktionaliteten er frakoblet.
 • 1 ... 50°C - Den udetemperatur, hvorved varmeanlægget skal frakobles. Cirkulationspumpen stopper ca. 3 min. efter at temperaturen er overskredet.