Fjernvarme - logo   Indføring   Fra vej til Termix

Indføring - logo


Betegnelsen Indføring er blot et af de betegnelser, der i VVS-branchen anvendes om forbindelsen mellem stålrørene i vejen og Termixen. Til andre tider anvendes den kun om den installation, der er nærmest overgangen fra udendørs til indendørs.
Her er der valgt at opdele hele fremføringen fra vej til Termixen i tre dele:

Udover de mange betegnelser er udførelserne af indføringen også mangfoldige. Nogle af dem er beskrevet nedenfor.

Dimensioner er angivet for en installation som den kan være til et mindre parcelhus. Ved større installationer vil dimensionerne være anderledes, men konceptet det samme.

Indføring PEX-rør til nedgravning

Udendørs - Nedgravet Pex-rør   Evt. også under gulv

Til fremføring fra stålrørene i vejen til ventilerne anvendes et bøjeligt flexrør. Det har typisk en diameter på 15 cm. og har to pex-rør på ca. 18 mm indlejreret i isolering.

Røret lægges i en gravet rende på ca. 60-100 cm. dybde.

På det sidste stykke bøjes røret så den kommer lodret op i bunden til indføringen.

Indføring   Hovedhaner / -ventiler

Indføringen er typisk centreret omkring 2 hovedhaner, der på den ene side er forbundet til det udendørs nedgravede PEX-rør og på den anden side til den indendørs synlige fremføring i kobberrør. Indføring kan også omfatte gennemboring af ydervæg.

Hovedhanerne anvendes f.eks. til at lukke for FJV-vandet ved reparation etc. af Termixen.

Indføringen kan udføres på 3 måder:

 • Udendørs gennem væg

  Indføring - fjernvarmeskab med ventilerIsær ved efterinstallation af fjernvarme i en eksisterende bygning vil man typisk placere indføringen udendørs.

  Ventilerne, rørenderne og gennemboringen beskyttes i et lukket fjernvarmeskab - til tider kaldet et indføringsskab. Det vil typisk være placeret på ydervæggen, men kan også være indbygget i denne.

  Skabet kan have en bredde på 30 cm og en dybde på 25 cm. Det er så højt, at det hhv. kan have underkanten lidt ned i underlaget og overkanten så høj, at kobberrørene hensigtsmæssigt kan føres frem til gennemboringen.

  PEX-slangen føres frem under og op i skabet nedefra.

  Skabet aflåses med en specialnøgle.

   

   

   

   

 • Udendørs over loft

  Indføring - indføring over loftDøre - eller uønsket indendørs fremføring af andre årsager - kan nødvendiggøre fremføring over loft fra udvendigt skab.

  Fremføringen foretages lodret over skab (der bores to ca. 10 cm. huller i skabets top), ind over loft og ned på bagsiden af Termixen. Termixen placeres "fremskudt" på et dertil beregnet beslag eller på to ca. 12 cm. brede stykker træ. Det rumlige indgreb er derved næsten ikke eksisterende.

  De udendørs rør beskyttes af en aluminiumprofil på ca. 11 X 21 cm.

  Fremføring over loft er nemmest at etablere i huse med udhæng. Der må ikke være "udnyttet loft" over nedføringen til Termixen.

  Rækkehuse

  Ved rækkehuse kan indføring være etableret således:

  • En udvendig fremføring til et af husene i rækken
  • Et fjernvarmeskab med overgang til "indvendige" rør.
  • De indvendige rør føres op langs mur og frem over loft med udtag til hvert hus i rækken.

  Man sparer derved en del gravearbejde, PEX-rør og fjernvarmeskabe.

 • Indendørs under gulv

  Indføring - Indføring under gulvVed nybygninger (og hvis gulvet kan brækkes op i eksisterende bygninger) kan indføringen placeres indendørs. - f.eks. under termixen.

  Pex-slangen føres frem under og op gennem gulv.

  Ventilerne sidder typisk enten frit på rørene eller fastspændt på væg via et beslag.

Indendørs - Kobberrør i "fyrrummet"   

Mellem ventilerne og Termixen anvendes typisk kobberrør på ca. xx mm isoleret i rørskåle på ca. 10 cm.

Rørforbindelsen kan etableres på flere måder:

 • Ved indvendig indføring
  Termixen placeret lige over indføringen: Der er kun behov for kobberrør på ca en halv meter.
 • Ved udvendig indføring
  • Gennem mur

   Indføring - indendørs fra ydermur

   • Termixen placeret på indervæg

    De to kobberrør og isolering føres frem fra gennemboringen af ydervæggen langs diverse vægge til Termixen.

    Fremføringen skal tilpasses de øvrige installationer i rummet. Den kan til tider blive ret så "kreativ" og pladskrævende.

    Fremføringen vil typisk fylde ca. 12 cm ud fra væg og ca. 25 cm. i højden.

    I det omfang andre installationer tillader det fremføres rørene ofte i "knæhøjde".

   • Termixen placeret på ydervæg lige over indføringen
    Der er kun behov for kobberrør på ca en halv meter.
  • Over loft
   Rørene føres fra loft ned ved siden af eller bagom Termixen.