Fjernvarme - logo   Varmemåling   Kamstrup Multical 603

Kamstrup Multicad 603

Kamstrup Multical 603 Varmemåler anvendes til at måle en lang række ting fra den fjernvarmeunit, den er installeret på. Med det rette kommunikationsmodul (blandt mange mulige) kan måleren periodisk (fra dagligt til mere end et år bagud) sende relevante data til fjernvarmeværket via G2 eller G4 mobilnetværkerne.

Der er ingen datafællesskab eller andre sammenhænge mellem Danfoss ECL 110 og Kamstrup 603.

I målerens skærm kan der ved sekventielt gennemløb (forlæns og baglæns med pil-knapperne og nedad med knappen i midten) vises 17 forskellige aktuelle målinger (hvoraf de sidste 9 synes at være tekniske). Den historik, der omtales i menuen, svarer dog ikke til de data, der vises. En oversigt over de visbare værdier og deres rækkefølge kan ses her:

PDF med Kamstrup menu.

Der er ingen baggrundslys på skærmen.
Der er ingen tekster på skærmen. Man må derfor navigere ud fra hhv. de viste ikoner på skærmen og på linket ovenfor.

Der kan ikke foretages nogen opsætning, så man kan ikke komme galt af sted.

">x" angiver hvor mange gange, der skal trykkes på højre-pil for at komme til den pågældende visning.

   Forbrugt energi i kWh

Viser forbrugt energi fra fjernvarmevandet i indeværende år indtil aktuelt aflæsningstidspunkt.

 • 1. tryk: Viser måledato (f.eks. 2022.01.01).
 • 2. tryk: Viser forbrugt energi fra fjernvarmevandet i indeværende år indtil aktuelt aflæsningstidspunkt.

   Forbrugt køleenergi i kWh

Indgår ikke i fjernvarmemenuen.

   >1 Forbrugt fjernvarme- / kølevand

Viser mængden af fjernvarmevand, der er løbret igennem Termixen i indeværende år indtil aktuelt aflæsningstidspunkt.

 • 1. tryk: Viser måledato (f.eks. 2022.01.01).
 • 2. tryk: Viser mængden af fjervarmevand, der er løbet igennem Termixen i indeværende år indtil aktuelt aflæsningstidspunkt.

   >2 Antal driftstimer

Viser antallet af driftstimer fra Termixens ibrugtagning og indtil aktuelt aflæsningstidspunkt.

 • Antal fejlbehæftede driftstimer i perioden.

   >3 Aktuel fremløbstemperatur

Aktuel temperatur på fremløbende fjernvarmevand.

 • Gennemsnitlig fremløbstemperatur for fjernvarmevand siden ???.

   >4 Aktuel returløbstemperatur

Aktuel temperatur på returneret fjernvarevand.

Bør være mindre end 35-37 °C.

 • Gennemsnitlig returløbstemperatur for fjernvarmevand siden ???.

   >5 Aktuel differenstemperatur (afkøling)

Aktuel forskel mellem temperaturer på fremløb og returløb. Den temperatur Termixen har suget til sig.

30 °C eller derover (som årsgennemsnit) er set som en god afkøling. (Dog ikke muligt ved lav fremløbstemperatur).

   >6 Aktuelt vandflow

Antal liter fjernvarevand, der aktuelt løber gennem termixen pr. time.

 • Dato med det højeste gennemløb fra en periode nogle få dage bagud.
 • Det højeste gennemløb på en time den pågældende dato.

   >7 Aktuel varmeeffekt

Viser i Kw (kilowatt) hvor stor effekt Termixen aktuelt trækker ud af FJV-vandet. Til sammenligning bruger en el-kedel typisk 1,7 (mange) til 2,4 (få) Kw.
Bruges i akkummuleret form til fakturering./p>

 • Dato med det højeste Kw-udtræk fra en periode nogle få dage bagud.
 • Det højeste udtræk i Kw den pågældende dato.

   Opsummeret forbrug på Indgang A1

Teknisk oplysning.

   Opsummeret forbrug på Indgang B1

Teknisk oplysning.

   Tarifregistrer TA2

Teknisk oplysning.

   Tarifregistrer TA3

Teknisk oplysning.

   Tarifregistrer TA4

Teknisk oplysning.

   Aktuel informationskode

Teknisk oplysning.

   De første cifre af kundenummeret

.

   Antal volumenimpulser pr lkiter vand

Teknisk oplysning.

   Tilsluttede flowsensorers nomilelle flow

Teknisk oplysning.

603 online   Prøv 603 online


   Interaktiv brugervejledning for Kamstrup 603.

På den viste 603 kan der navigeres forlæns, baglæns, nedad etc. ved at trykke på de 3 knapper. For hver situation vises en forklaring til venstre.

For at få en bedre fornemmelse af, hvad der der foregår, kan man f.eks. dagligt hente 4 sæt data fra varmemåleren og indsætte dem i skemaet nedenfor:

Vigtige indstillinger for daglig drift.

Print månedligt og noter f.eks. dagligt.

    Månedsskema til data for fjernvarmevand 

Blandt dataene, der kan aflæses på KAMSTRUP 603 varmemåleren er disse 4, der kan ses ved at trykke på højre-pilen (">") 3-6 gange:

 • Aktuel fremløbstemperatur
  > 3 gange. Viser den aktuelle temperatur på vandet, der modtages fra fjernvarmeværket.
 • Aktuel returløbstemperatur
  > 4 gange. Viser den aktuelle temperatur på vandet, der returneres til fjernvarmeværket.
 • Aktuel differenstemperatur
  > 5 gange. Viser den aktuelle temperatur den ene eller begge varmevekslere har trukket ud af fjernvarmevandet.
 • Aktuelt vandflow
  > 6 gange. Viser hvor mange liter fjernvarmevand der aktuelt løber igennem termixen på en time.

Alle 4 tal er dynamiske og kan ændre sig fra minut til minut.

Skemaet anvendes således:

 • Dato
  Dato for aflæsningen.
 • Klokken
  Tidspunkt for aflæsningen.
 • Fremløb
  Aktuel fremløbstemperatur: > 3 gange. Den aktuelle temperatur på vandet, der modtages fra fjernvarmeværket.
 • Returløb
  Aktuel returløbstemperatur: > 4 gange. Den aktuelle temperatur på vandet, der returneres til fjernvarmeværket.
 • Forbrug
  Aktuel differenstemperatur: > 5 gange. Den aktuelle temperatur den ene eller begge varmevekslere har trukket ud af fjernvarmevandet.
 • Vandløb
  Aktuelt vandflow: > 6 gange. Det antal liter fjernvarmevand der aktuelt løber igennem termixen på en time.
 • Bemærk.
  Eventuelle bemærkninger.