Fjernvarme - logo   Kontrolparametre   Motor + ventil til FJV returløb


Motoren og den tilknyttede ventil anvendes - baseret på linie 4030 - til at styre temperaturen på FJV-retur vand fra varmekredsen (men ikike brugsvandskredsen). Den styrer dermed, hvor meget varme der i varmekredsens varmeveksler skal "suges" ud af FJV-vandet, før det returneres til værket.

Alle afsnittets linier (6174-6187) overstyres alle med Termoaktuatoren AVB når denne aktiveret i linie 7024.

Menuen anvendes til at styre / servicere ventilmotoren og den tilknyttede ventil.

Menuen består af linierne 6174, 6184, 6185, 6186 og 6187.

Bortset fra linie 6187 synes menuen at være "sort snak" for menigmand.

Brug af menuen   

Menuen bruges således:

 1. Tryk ned-pilen et par sekunder indtil der står 1000 i skærmens øverste venstre hjørne.
 2. Tryk flere gange på ned-pilen indtil der står 6000 i skærmens øverste venstre hjørne. (Op-pilen hvis du er kommet for langt).
 3. Tryk på knæk-pilen
 4. 2175 og tilhørende data vises.
 5. Skift ned og op mellem menuens linier med ned-pil og op-pil.
 6. Foretag eventuelle rettelser undervejs med plus- og minus-tasterne indtil den ønskede værdi vises.
 7. Forlad menuen nårsomhelst ved at trykke på knæk-pilen et par sekunder. Der skiftes tilbage til startskærmen. (Både ønskede og uønskede rettelser gemmes).

6174   Motorbeskyttelse

Fabriksindstilling: OFF.

Forhindring af at motoren lider overlast.

 • OFF - Ingen motorbeskyttelse
 • 10 ... 59 m - Motorbeskyttelse begynder efter det anførte antal minutter.

6184   P-bånd

Fabriksindstilling: 80 K.

Den ene del af PI-reguleringen. Se nedenfor.

1 K (Kelvin) = 1 °C.

 • 1 ... 250 K

6185   I-tid

Fabriksindstilling: 30 s.

Den anden del af PI-reguleringen. Se nedenfor.

 • 5 ... 999 s

ECL 110 - PI-regulering

6186   Motor tid

Fabriksindstilling: 35 s.

Det antal sekunder motoren skal bruge til at ændre ventilen mellem fuldt lukket og fuldt åben.

 • 5 ... 250 s

6187   Neutralzone

Fabriksindstilling: 3 K.

Det neutrale udsving, der kan være i fremløbstemperaturen, uden at motorventilen aktiveres.

1 K (Kelvin) = 1 °C.

 • 1 ... 9 K.