Fjernvarme - logo   Service   Skærm +


Menu knyttet til faste koder, skærmen, sprog og kommunikation.

Menuen består af linierne 8300??, 8301, 8310, 8311, 8315 og 8320.

Brug af menuen   

Menuen bruges således:

 1. Tryk ned-pilen et par sekunder indtil der står 1000 i skærmens øverste venstre hjørne.
 2. Tryk flere gange på ned-pilen indtil der står 8000 i skærmens øverste venstre hjørne. (Op-pilen hvis du er kommet for langt).
 3. Tryk på knæk-pilen
 4. 4030 og tilhørende data vises.
 5. Skift ned og op mellem menuens linier med ned-pil og op-pil.
 6. Foretag eventuelle rettelser undervejs med plus- og minus-tasterne indtil den ønskede værdi vises.
 7. Forlad menuen nårsomhelst ved at trykke på knæk-pilen et par sekunder. Der skiftes tilbage til startskærmen. (Både ønskede og uønskede rettelser gemmes).

8300   Kode no.

Visning af en fast 8-cifret kode til ?????.

8301   Versionsnr.

Visning af fast 10-cifret kode til fuld teknisk identifikation af varmeregulatoren. Skal evt. oplyses ved henvendelser om regulatoren. Noter koden et sted, hvor den altid vil være tilgængelig.

8310   Baggrundslys

Fabrikindstilling: 16.

Lysstyrke for skærmens baggrundsbelysning.

 • OFF - Ingen baggrundsbelysning.
 • 1 ... 30 - Indstillinger for baggrundsbelysningens styrke.

8311   Kontrast

Fabrikindstilling: 10.

Kontrast for skærmens tekst.

 • 0 ... 20 - Indstillinger for kontrastens styrke.

8315   Sprog

Fabrikindstilling: English.

Det sprog, der skal vises på skærmen.

 • Menu med flere sprog. Bl.a. dansk.

8320   MOD adr.

Fabrikindstilling: 5.

Forud opsat ident for MODBUS-adresse.

MODBUS-adresse, når ECL 110 indgår i et MODBUS netværk.

 • 0 ... 247 - Mulige indstillinger.

Ændring bør udføres af installatør.