Fjernvarme - logo   Mit forbrug   iflg. fjernvarmeværkets hjemmeside.

Mit forbrug - logo


Fra hjemmesiden for de fjernvarmeværker, der giver adgang til E|Forsyning, kan der, efter login til "Min side", fra menupunktet "Mit Forbrug" vises to grafer om varmeforbrug på dagsbasis.

På siden kan der vises tre ting:

[  ] kommentarer til uklarheder / muligheder for forbedringer.

Årlige varmeomkostninger

De månedlige varmeomkostninger iflg. faktura kan pr. år samles på skema, der kan hentes via linket nedenfor. (Under Andre omk. anføres dummebøde etc.)

    Skema til registrering af månedlige varmeomkostninger.

Returtemperaturer og forbrug

En af måderne, hvorpå udgifterne til fjernvarme kan tøjres, er ved på dagsbasis og månedligt at følge detaljeret med i fjernvarmeværkets registrering af returtemperaturer og forbrug. Nedenfor link til skema, der gør det nemt at følge med fra "Min side".

Print månedligt og noter dagligt.

    Månedsskema til registrering af returtemperaturer og forbrug 

Brug dataene som en hjælp til til at forstå din varmesituation og at indstille FJV-anlægget.

Skemaet anvendes således:

 • Daglig retur
  Aflæs fra Temperatur | Dag - grafen.
 • Akkum retur
  Summen af Daglig retur fra månedens start til dd.
 • Gnsn retur
  Den gennemsnitlige returtemperatur fra månedens begyndelse til pågældende dato. Beregnes som
  • Akkum. retur divideret med pågældende dato
  Se også *) nedenfor
 • Mdl. visning
  Aflæs fra Temperatur | Måned - grafen.
  Denne temperatur ændrer sig dagligt og kan ikke ses historisk. Den skal derfor aflæses hver dag. De øvrige data fra graferne kan derimod aflæses historisk.
 • Afvigelse
  Beregnes som "Gnsn retur" - "Mdl. visning". Erfaringen viser, at der er en (uforklarlig) forskel mellem den gemmensnitlige temperatur baseret på den daglige graf og den månedlige graf. Denne forskel vises her.
  Beregning af dummebøde synes at følge månedsgrafen, der som hovedregel er den laveste af de to.
 • Forbrug
  Aflæs fra Forbrug | Dag - grafen. (Undlad gerne foranstillede 0,..).

Det er nu muligt i oversigtsform, at fabulere over (men ikke nødvendigvis få svar på) sammenhængene mellem ens egen forventning, vejret, opsætningen af Termixen, returtemperaturer og forbrug.

*) Ved et meget lille forbrug forekommer det, at der ikke er anført nogen data i temperaturgrafen:

 • Temperaturfelterne for den pågældende skemadato lades blanke.
 • De efterfølgende dage divideres "Akkum retur" med skemadato - 1 for at få "Gnsn retur".

Efter forekomst nr. 2 af "ingen temperaturdata" divideres med "skemadato - 2" etc,

Menu

Mit forbrug - menu

De tre vandrette felter udgør en menu.

 • Budget
  Skifter til "Forbrug" grafen.
 • Vejret
  Viser et pop-up vindue.
 • Temperatur
  Skifter til "Temperaturer" grafen.

[Det er misvisende at menu-teksten "Budget" fører frem til sideafsnittet "Forbrug". Menuteksten bør være "Forbrug".]
[Begrundelse for Vejret-vinduet savnes. Teksten i vinduet er umotiveret og uden tilsyneladende reference til sammenhæng med graferne. Har måske en eller anden ufortalt tilknytning til den gule del af Forbrug-grafen.] ["Vejret" er ikke nødvendigvis den bedste overskrift. Menupunktet bør fjernes eller gøres meningsfuldt.]

Forbrug

Mit forbrug - forbrug

Viser:

 • Søjle med dagligt forbrug.
 • Forventet-graf med tooltip. (Tooltip vises også for dage uden forbrug).

Målingerne følger kalenderdøgnet.

Tooltip:

For hver dato vises et tooltip med dato og 4 oplysninger om varmeforbrug i Megawatt timer:

Mit forbrug - forbrug tool tip

 • Målt: - Varmeforbrug målt med Kamstrup 603 for anført aflæsningsdag.
 • Forventet: - !!!!!
 • Måleraflæsning: - Det samlede historiske varmeforbrug målt med Kamstrup 603 indtil midnat før aflæsningsdagen.
 • Forventet aflæsning: - !!!!!

[Forventet-grafen har formentlig en eller sammenhæng med menupunktet "Vejret"? I så fald burde "Vejret" ændres til "Forventet" og fortælle noget om grafen og dens opbygning og ikke decideret og usammenhængende om "graddage".]
[Er "Forventet" det rigtige ord når / hvis grafen bliver forklaret?].

Et er, at man på grafen kan se, hvor meget varme man har brugt pr dag, måned, år; men hvad koster den?

Ud fra denne "pop-up"-linie på grafen Mit forbrug - målt forbrug, kan man ment beregne prisen på det viste forbrug.

Beregn prisen på 0,001 MWh

Linier som de to nedenfor viste (eller tilsvarende med MWh som afregningsenhed) er næppe ukendte fra den månedlige varmeregning:

Fakturalinie 1

Fakturalinie 2

Foretag følgende regnestykke:

 • (enh.pris linie 1 + enh.pris linie 2) * 1,25 = Pris pr MWh energi incl. moms
 • (368 + 80) * 1,25 = Kr. 560

Resultatet bliver at:

 • 1,000 MWh koster kr. 560,00
 • 0,001 MWh (=1KWh) koster kr. 0,56

Prisen på den viste mængde varme beregnes ved:

 • Pris = Den målte varmemængde som heltal (uden komma og foranstillede nuller) gange det ovenfor beregnede ørebeløb.

I ovennævnte eksempel koster en MWh energi således kr. 560 incl. moms.

Divider med 1000 og 0,001 MWh energi i Forbrug-grafen og på regningen koster således (i eksemplet) 56 ører.

Prisen på de 5 KWh i billedet ovenfor vil således med den anførte pris være kr. 2,80.

Prisen er i de fleste tilfælde uændret et år ad gangen.

Til sammenligning bruger en elkedel typisk ca. 0,002 MWh, 2 KWh eller 2.000 Watt på en time. Den bruger således ca. 48KWh (0,048 MWh) på et døgn eller ca. 1,440 MWh på en måned.

Temperatur

Mit forbrug - temperaturgraf

Grafen (prikkerne) viser den af varmemåleren indrapporterede returtemperatur på døgnbasis. Datoen vises som Tool-tip. (Der ses bort fra "til"-datoen i tool-tippet).
Der vises ingen prik og tooltip for dage uden forbrug.

[Anvendes der samme tidsramme som for "Forbrug"-grafen? Man efterlades i tvivl. I Tooltip-vinduet vises som overskrift en fra-til periode. Dataene ved prikken har ingen sammenhæng med "til"-perioden. Den bør derfor slettes for at undgå forvirring. (PS: Vinduet til måneds-grafen er rigtig.)]

[Oversigt

I oversigten vises i tabelform et mere detaljeret overblik over det daglige / månedlige varmeforbrug. Dataene er baseret på de daglige tilbagemeldinger fra Kamstrup 603 til FJV-værket.

Udover nødvendig header ser oversigten sådan ud:

Tid
 
Fremløb
°C
Returløb
°C
Brugt
°C
Gennemløb
Liter
Energi
MWh
Akk. energi
MWh
1 xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
2 xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
... xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
... xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
30 xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
31 xx,xx xx,xx xx,xx xxx x,xxx x,xxx
Gnsn./Ialt xx,xx xx,xx xx,xx xxxx x,xxx

Oversigten kan via en drop down menu trækkes på to måder:

 • for visning af dage i hhv. aktuel måned (til dato) og forrige måned (flere vil være ønskelige).
 • for visning af måneder i hhv. aktuel år (til dato) og forrige år (flere vil være ønskelige).

Udover at oversigten giver et godt overblik over varmeforbruget mængdemæssigt, gør den det også nemt selv at beregne de variable varmeomkostninger.

Via meningsfulde ikoner bør oversigten kunne:

 • Kunne udskrives / gemmes i .pdf-format. (incl. header).
 • Kunne gemmes som.csv-fil. (excl. header)

]