Fjernvarme - logo   Download   CSW fil med fjernvarmedata.


Fra hjemmesiden for de fjernvarmeværker, der giver adgang til E|Forsyning, kan der downloades en CSV-fil. Den kan direkte læses med Excel og LibreOffice Calc. Filen indeholder grundlæggende 1 record pr dag. Hver record er relateret til data hentet fra Kamstrup 603-varmemåleren for den anførte dato.

Det er vanskeligt at gennemskue store dele af filen i regnearket. Derfor er der mange steder anført (foreløbige) spørgsmål i [ ].

Indtil filen foreligger i en bedre kvalitet, kan der ikke udledes nogen nytte af at downloade den.


Efter download lagres filen som "Overførsler/Aflaesninger".

Filen består af et antal kolonner med følgende (delvis manglende) overskrifter:

Download - venstre fildel

Download højre fildel

A: Målernummer

Nummer på den aktruelle Kamstrup 603-måler.

B: Aflæsningsdato

Den dato recorden vedrører.

C: Aflæsningstype

Den type data recorden vedrører.

  • Startafl. Den første record (fra den pågældende målernummer mellem 603 og fjernvarmeværket.
  • Mellemafl. Driftsdata for en (kalender-)dato.
  • Årsafl. Driftsdata for den sidste dag i året.

D: Energiaflæsning

Numerisk ident (0 - n). Samme ident anvendes for ca. 15 records. Derefter skiftes til nøste ident (n + 1).
[Hvad er det tekniske formål med denne ident?]

E: Energiforbrug

Summen af de daglige kolonne-G data". Nulstilles (næsten) ved skift af ident for energiaglæsning.
[Hvorfor sker der ikke en fuld nulstilling ved skift af Energiaflæsning?]

F: Energienhed

Alle dage har værdien "0".
Hvad anvendes kolonnen til?

G: [Overskrift?]

Det målte daglige forbrug.

H: M3 aflæsning

Måleenhed for kolonnerne E og G.

I: M3 forbrug

[Hvad viser kolonnen?]

J: [Overskrift?]

K: Tidstæller

[Hvad viser kolonnen?]

L: Tidsforbrug

[Hvad viser kolonnen?]

M: Tidsenhed

[Hvad viser kolonnen?]

N ---

[Er kolonnen tom?]

O: Akk. fremløb

Akkumulering fra kolonne P.

[Da kolonnen er tæt forbundet med kolonne P er det spøjst at den ene hedder "fremløb" og den anden "returløb".]

P: Akk. returløb

Antal timer, der har været returløb.

Q: Akk. Enhed

Enhed for kolonnerne O og P.

R: [Overskrift?]

[Hvad viser kolonnen?]

S: Gns. frem temperatur

[Hvad fortæller kolonnens konstant stigende talværdi?]

T: Gns. retur temperatur

[Hvad fortæller den konstante nul-værdi?]

U: Afkøling

[Hvad fortæller kolonnens konstant stigende talværdi?]

V: [Overskrift?]

W: Forventet returtemperatur

[Hvad betyder M3*TF? og hvorfor er der ikke data i kolonnen?]

X: Øvre grænsetemperatur

[Er det korrekt, at kolonnen som hovedregel er tom? og hvorfor overskriften taget i betragtning?]

Y: Nedre grænsetemperatur

[Hvilken grænsetemperatur refererer tallene til? og hvor kommer de fra?]

Z: [Overskrift?]

AA: Hændelseskoder

[Hvad betyder de enkelte Hændelseskoder?. Hvor kan jeg se en liste med dem alle?]

AB: Fejlkode

[Hvad betyder de enkelte Fejlkoder?. Hvor kan jeg se en liste med dem alle?]

AC: [Overskrift?]

AD: [Overskrift?]

AE - AK: [Overskrifter?]