Fjernvarme logo   Fjernvarme   Sorel MHCC varmeregulator m.m.

mhcc c varmeregulator

Under etablering


Relevante stikord. Et godt sted at starte med at lære ECL 110 at kende.

Afkøling   

Afkøling er temperaturforskellen mellem fremløb og returløb og altså den varme der bruges - og udnyttes.

 • FJV afkøling
  Temperaturen på FJV-fremløbet har man som bruger ingen indflydelse på. (Kan aflæses med Kamstrup > 3)
  FJV-returtemperaturen vil altid være (næsten) identisk med varmekredsens returtemperatur (S4 Aktuel).
  Den kan man styre med linie 4030. Den bør som udgangspunkt være ca. 37°C eller lavere.
  FJV-returtemperaturen fra Brugsvand kan man ikke aflæse / styre.
  Det er set et sted at afkølingen bør være ca. 30+ °C for at have en god varmeøkonomi.
  Den "ideelle" fremløbstemperatur vil derved være ca. 75-80°C. Men hvad så, hvis den er noget andet?
 • Varmekreds afkøling
  Varmekredsens fremløbstemperatur styres primært med Daglig brug | Temperatur ("Stuetemperatur") og varmekurven.

Skemaer til notering af fjernvarmedata.

    Skema til registrering af månedlige varmeomkostninger et år ad gangen.

    "Dagbog" for Sx- og FJV-temperaturer.

Links til relevante sider.

Videoer relateret til ECL 110 og App130.


    How to open the terminal connections in M L and X controllers

c

    How to update firmware on SOREL controllers by update board

c

    How to set up SOREL Connect with an XHCC

c

    How to update firmware on SOREL data logger

c

    How to set target temperatures and time programmes on the °CALEON Room Controller

c

    How to set the Thermostat function in the °CALEON Clima

c

    How to assign multiple °CALEON room controllers to a heating circuit

c

     How to update firmware on X controllers by SOREL

c

    How to use the PWM 0/10V outputs on °CALEON Clima to control a zone valve, dehumidifier or fan coil

c

    How to configure speed control of high efficiency pumps with 0-10V or PWM

c

    How to compose individual heating systems with XHCC controller

c

     How to connect °CALEON to HCC heating controllers

c

     b

c

     b

c

     b

c

     b

c